PL | EN

Handel tworzywami sztucznymi
Produkcja płatka PET
Produkcja chemii dla myjni samochodowych
Produkcja chemii dla recyklerów

zobacz ofertę
Kontakt z nami
56 464 93 66

Laurence Rafał Mielniczuk realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wzrost poziomu konkurencyjności firmy Laurence Rafał Mielniczuk poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań z zakresu recyklingu w nowym zakładzie produkcyjnym w Grudziądzu”.


Celem realizacji projektu jest wdrożenie przez Laurence Rafał Mielniczuk innowacyjnej metody separacji tworzyw sztucznych do działalności, w celu dywersyfikacji oferty sprzedażowej tj. powiększenie jej o nowy produkt o charakterze innowacyjnym – płatek PET drugiej generacji. W ramach realizacji projektu zostanie wprowadzone innowacyjne rozwiązanie procesowe, dzięki któremu możliwe będzie przetwarzanie i zagospodarowywanie tzw. „odpadu z odpadu” PET.


Projekt przyczynia się do wprowadzenia innowacyjnych procesów produkcji oraz innowacyjnych wyrobów z tworzyw sztucznych w zakresie przewidzianym specjalizacją, obniżającym tym samym presję środowiskową związaną z zagospodarowaniem płatka PET, łącząc tym samym inteligentną specjalizację opartą na wartościach z inteligentną specjalizacją horyzontalną w postaci ekoinnowacji. Zakłada wdrożenie innowacji pozwalających obniżyć energochłonność oraz materiałochłonność produkcji.


Wartość projektu: 9 605 065,08 zł


Wartość dofinansowania: 3 864 589,97 zł